Boden

Skolinspektionen granskar Bodenskola

Skolinspektionen kommer att granska Brönjaskolan i Boden efter en anmälan från en elev som anser sig ha blivit felbehandlad av skolan när det gäller rätt till utbildning och särskilt stöd.

Enligt anmälan har också samarbetet mellan hem och skola brustit.

Skolinspektionen kräver därför nu in svar på en lång rad frågor från skolan.