Problem för statistiken

Svenskarna har tröttnat på enkäter

Allt fler svenskar vägrar svara på frågor till statistiken. Och det får konsekvenser. Ju färre som svarar - desto osäkrare resultat.

Arbetslöshetssiffrorna sammanställs till exempel utifrån intervjuer med människor. Men enkät-tröttheten breder ut sig bland svenskarna.

Kundtjänster vill veta vad vi tycker om servicen. Förskolan och vårdcentralen skickar ut brevfrågor. Vi rings upp för att telefonintervjuas om vilken partiledare vi har mest förtroende för. Men vi svarar allt mer sällan. Statistikerna brottas med ett växande bortfallsproblem.

När jag skickar ut ett mejl till drygt tio opinionsinstitut och statistikfirmor är det ironiskt nog bara hälften som svarar. Bortfallet är 50 procent alltså.

De som svarar bekräftar att det blivit svårare att få svar från folk. De senaste tio åren har den viktiga arbetskraftsundersökningen gått från 85 procent svarande till 78 procent - sju procentenheter ner.

– Ju mer bortfall man har desto mer ökar osäkerheten. Dels på grund av att man får in färre svar, och då blir det större konfidensintervall, eller större felmarginaler som man populärt brukar kalla det. Men framför allt är det om de som är bortfall avviker nämnvärt från de svarande, då blir det också snedvridna resultat, säger Jan Hörngren på statistiska centralbyrån.

SCB försöker varje månad nå 29 000 personer för att sammanställa arbetslöshetsstatistiken, den som sedan landar hos beslutsfattarna.

 – Jag är en av sex personer som beslutar om svensk penningpolitik så det ligger helt klart i vårt intresse att den här statistiken håller så god kvalitet som den bara kan göra, säger vice riksbankschef Karolina Ekholm.

Även regering och riksdag är beroende av säkert statistiskt underlag. De 78 procent svarande som ger oss arbetslöshetssiffran är ändå bra för att vara telefonintervjuer, men faktum är ändå att var femte persons arbetssituation inte är med. Och det syns ingen ljusning på den statistiska bortfallshimlen. Dels har den moderna telefonin gjort det svårare att få tag i människor och dels är vi numera trötta på att tillfrågas.

– Vad vi ser är någon form av enkät-trötthet i samhället. Det finns just så mycket undersökningar i samhället, det finns väldigt mycket marknadsundersökningar, säger Åsa Nilsson, som projektleder den stora SOM-undersökningen - postenkäter till 9000 personer.

Så stort är bortfallet: