Storstrejk i Norge drabbar skolan

I Norge började i dag en strejk som är den mest omfattande på 30 år. Omkring 17 000 kommunanställda i olika delar av landet har lagt ner i arbetet och bland annat drabbas skolor och daghem.

Dessutom tas omkring 900 personer i vården ut i strejken.

– Konflikten handlar till stora delar om likalönsprincipen, förklarar fackförbundet Unios förhandlingschef Mimi Bjerkestrand och arbetsgivaren har inte gått med på de kommunala fackens krav.

Parallellt har också de statsanställda drivit sina lönekrav, även där om lönelyft för kvinnor och andra som släpat efter, och där blev det ett avtal.

Men på den kommunala sidan har det alltså inte lyckats, sannolikt beroende på att kvinnorna är så många fler i den kommunala sektorn än i den statliga. Åttio procent av de kommunalanställda är kvinnor och en särskild lönepott för dem skulle alltså bli mycket dyrare för kommunerna än för staten.

Nu till att börja med märks strejken i skolor och daghem där lärare och förskolelärare strejkar. Men många dagis har ändå kunnat hålla öppet, åtminstone under delar av dagen, med hjälp av annan personal.

Också en rad sjukhus, där sjuksköterskor och annan vårdpersonal har börjat strejka, kommer att drabbas. Det innebär bland annat att planerade operationer på en del håll ställs in. Men akutsjukvården skall fungera.

Unios förhandlingschef Mimi Bjerkestrand är övertygad om att det finns ett stöd bland norrmännen för de likalönekrav som facken ställer för att de anställda skall gå tillbaka till jobbet.