Varåt pekar väljarkompasserna?

Inför årets val kommer allt fler medier erbjuda väljarkompasser – enkla test där man kan få reda på vilket parti som bäst stämmer med ens åsikter. Om väljarkompassernas populäritet och problematik, och vad de säger om det politiska intresset i vår tid.