Kungsbacka

Kritiseras av skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserar en skola i Kungsbacka för att inte tillräckligt ha hjälpt en elev med behov av särskilt stöd.

Kritiken gäller bland annat att skolan borde ha insett att eleven var i behov av mer omfattande åtgärder och att de åtgärder som fanns var för vagt formulerade. Det gör det svårt för lärarna att följa upp hur insatserna fungerar, menar skolinspektionen.