Arbetsmarknad

Studier inte alltid lönsamma

Meteorologer, bibliotekarier och en lång rad andra yrkesgrupper har förlorat ekonomiskt på att utbilda sig, enligt en ny rapport från tjänsteföretagens organisation Almega.

Barnmorskor, lärare och yrkesvägledare hör till de yrken där lönen kommer över brytpunkten för den statliga inkomstskatten, eller "hjärnskatt" som Almega benämner den. Denna bidrar till att åren i skolbänken inte betalar sig för dessa yrkesgrupper.

Boven i dramat är den statlig inkomstskatten som innebär att det hade varit mer lönsamt att börja jobba direkt efter gymnasiet, i stället för att studera vidare vid högskolan.