Fredag 28 maj

Nya problem med sjukjournalerna

Landstingets elektroniska journalsystem Cosmic strular igen. Under den senaste tiden har flera incidenter inträffar och delar av systemet har fått stängas av för att de inte fungerade. Företaget bakom tror att den mänskliga faktorn ligger bakom.