Skellefteå

Nya lägenheter för äldre

Fram till år 2020 ska det byggas 200 nya lägenheter för äldre och drygt hälften för personer med funktionsnedsättning i Skellefteå. Det enligt socialnämndens tioåriga boendeplan som kommunfullmäktige beslutar om i höst.