Norrland

Bättre vård för cancersjuka

Ny toppmodern vårdbyggnad på Universitetssjukhuset i Umeå tar cancervården flera steg in i framtiden. När allt fler insjuknar i cancer krävs ny och bättre teknik, det säger Göran Edbom, verksamhetschef vid Cancercentrum.

– Fler och fler insjuknar och fler och fler lever med cancer. Det är en dramatisk förändring. I och med de förbättrade resultaten så kommer många att leva lång tid med cancer, säger Göran Edbom.

Med de komplikationer och biverkningar som upprepade behandlingar innebär måste kapaciteten förbättras, säger Göran Edbom.

I veckan invigdes också den helt nya och moderna vårdbyggnaden på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. För patienter med olika cancersjukdomar så kommer patienten inte bara möta ljusa, vackra behandlingsrum. Patienten kommer även att vårdas i enkelrum. I lokalerna kommer även den allra senaste tekniken för att hitta och bota cancer att finnas:

– Med modern teknik, moderna apparater så ökar möjligheten att behandla fler per maskin, per dag.

På Cancercentrum på NUS finns nu också den nya PET/CT-utrustningen. En utrustning som bland annat gör det lättare att hitta och spåra tumörer i kroppen:

– Det kan man säga. Inom vissa sjukdomsgrupper som lungcancer och lymfom är det klinisk rutin att använda detta. Det ger mer information och avgör om en patient med lungcancer ska opereras eller inte.

– På så sätt kan man undvika att operera patienter där det är onödigt och bara ställer till bekymmer för patienten och operera de som faktiskt har nytta av en operation, säger Göran Edbom.

Den nya PET/CT-utrustningen som finns i vårdbyggnaden kommer t.ex. att används för tumördiagnostik. Med hjälp av PET/CT kan vården ställa säkrare diagnoser och ge effektivare behandlingar av cancersjuka patienter från hela norra sjukvårdsregionen, Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland.

Med en egen PET/CT-utrustningen slipper patienter att åka till Akademiska sjukhuset i Uppsala eller att bli behandlade i den inhyrda buss som Universitetssjukhuset använt sig av ett antal veckor om året.

På Cancercentrum i vårdbyggnad 27 på NUS kommer förutom den nya PET/CT - utrustningen även radiofysiskt laboratorium med verkstäder, nuklearmedicin, inklusive cyklotron och radiokemi att finnas.