Socialdemokraterna

Vill ha tillbaka Fixar-Malte

Återinför "Fixar-Malte", bryt ensamheten och se till att det byggs trygghetsbostäder. Det är några av punkterna i socialdemokraternas äldrepolitiska program som presenterades av bland andra Lilian Virgin.

Socialdemokraternas nya äldrepolitiska program inför valet är till viss förvillelse likt moderaternas äldreomsorgspolitiska program.

För det första har de samma namn "att åldras på Gotland" - och en rad konkreta förslag är identiska: Återinför "hjälpredatjänsten" Fixar-Malte, valfrihet kring vad man får för sin hemtjänstpeng, sammanboendegaranti för makar på särskilt boende.

Både socialdemokraterna och moderaterna talar i sina äldrepolitiska program om både kommunala och privata aktörer i äldreomsorgen.

Socialdemokraterna säger i sitt äldrepolitiska program alltså inte principiellt nej till privata utförare. Lilian Virgin tycker att den ideologiska skiljelinjen ändå går där. Och hon vill se skärpta krav vid upphandling:

Lilian Virgin får medhåll av f d statsrådet Anna-Greta Leijon, som tycker att det är skillnad på moderaternas privatiseringsvilja och socialdemokraternas.