Just nu

Utbildning

Lång utbildning inte alltid lönsamt

Meteorologer, bibliotekarier och en lång rad andra yrkesgrupper har förlorat ekonomiskt på att utbilda sig, enligt en ny rapport. Boven i dramat uppges vara den statliga inkomstskatten, som påverkar oväntat många högutbildade yrkesgrupper.

Det är tjänsteföretagens organisation Almega som i en ny rapport pekar på yrken där löneläge och beskattning innebär att det hade varit ekonomiskt mer lönsamt att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället för att studera vidare vid högskolan.

Barnmorskor, lärare och yrkesvägledare hör till de yrken där lönen kommer över brytpunkten för den statliga inkomstskatten, eller "hjärnskatt" som Almega benämner den. Denna bidrar till att åren i skolbänken inte betalar sig för dessa yrkesgrupper.