Östersjöns torskar är på återgång

Torskbeståndet i Östersjön fortsätter att utvecklas positivt efter att fiskekvoten legat på en förhållandevis låg nivå under den senaste tioårsperioden.

Och i dag föreslår forskarna därför en kvothöjning för torskfisket på 15 procent i östra Östersjön.

Max Cardinale är Fiskeriverkets representant i internationella havsforskningsrådet, ICES.

– Det visar väldigt tydligt att bestånden är på väg upp tillbaka till en nivå som vi observerade i slutet av 80-talet. Så återhämntningsplanen har gått väldigt bra.

Efter att torskbeståndet i Östersjön började minska kraftigt under slutet av 80-talet och under 90-talet så minskades fiskekvoterna kraftigt.

Och de senaste tio åren kvoterna i Östersjön varit 5-6 gånger så små jämfört med under 80-talet. En medveten förvaltning som fått en del kritik från torskfiskenäringen.

– Men jag tror att de inser i dag att det finns alltid ett pris att betala om man har fiskat fel under många, många år.

Internationella havsforskningsrådets förslag i dag ska ligga till grund för EU:s fiskeministrars kvotbeslut för nästa år som tas i höst.

För det västra torskbeståndet föreslås en fiskekvots höjning på tre procent nästa år. Medan det östra beståndet anses tåla en ökning på hela 15 procent. Det är den maximala höjningen som årligen får göras enligt fiskeförvaltningsreglerna i dag.

Så Max Cardinale tror att kvoterna kommer fortsätta att öka.

– Precis vad vi säger, det här är bara början, får vi fortsatt kontroll på fisket de kommande två tre åren så får vi fortsätta höja med 15 procent varje år.