Malmö

Chefer i rättegång efter knivdöd

Idag avslutas rättegången mot två chefer på behandlingshemmet Tunagården i Malmö där en pojke knivskar en vårdare till döds för drygt två år sedan. Åklagare Lotten Loberg yrkar på villkorlig dom och ett kännbart bötesstraff.

Det var i maj 2008 som en pojke på behandlingshemmet knivskar en av sina vårdare till döds. Pojken led av sexrelaterade tvångstankar och hade tidigare fantiserat om att han skulle döda någon av kvinnorna på hemmet. I juni 2008 dömdes han till rättspsykiatrisk vård för mord.

Nu står alltså institutionschefen och den biträdande institutionschefen för Tunagården åtalade för vållande till annans död. Detta eftersom de inte ska ha uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter när det gäller att trygga säkerheten på behandlingshemmet.

– Jag menar att man inte gjort en tillräckligt god riskbedömning och farlighetsbedömning beträffande pojken. Man har inte tittat på riskerna för arbetstagarna på behandlingshemmet och inte gett dem tillräckliga säkerhetsinstruktioner, säger åklagare Lotten Loberg.

Bristerna handlar bland annat om att den morddömde pojken vistats ensam med kvinnlig personal, trots att en läkare bedömt att det inte var lämpligt. Att det har funnits knivar tillgängliga fastän de skulle hållas inlåsta och att man inte vidtagit åtgärder trots att pojken vid ett flertal tillfällen berättat att han haft tvångstankar om sex, knivar och våld. Innan mordet hade han också givit sig på en kvinnlig vårdare med en bordskniv. Enligt åklagaren borde pojken därför av säkerhets skäl ha flyttats från Tunagården.

Brottet vållande till annans död kan ge upp till två års fängelse. Men i det här fallet har åklagaren alltså valt ett mildare straff

– Det här är ett oaktsamhetsbrott. Den som gör sig skyldig till ett uppsåtligt dödande döms ju självklart till fängelsestraff, säger Lotten Loberg.

De åtalade cheferna förnekar båda brott. Dom faller tidigast om tre veckor.