F-kassan reviderar siffror om utförsäkrade

Försäkringskassan reviderar nu siffrorna över hur många utförsäkrade som vill tillbaka in i sjukförsäkringen igen. I torsdags berättade Försäkringskassan att färre än väntat ville tillbaka till sjukförsäkringen, men Försäkringskassan hade bara räknat med dem som sökt sjukpenning inte de som sökt förtidspension.

När försäkringskassan och arbetsförmedlingen i torsdags hade sin första utvärdering av vad som hänt de 14 667 som lämnade sjukförsäkringen vid årskiftet, så konstaterade Försäkringskassan att bara en tredjedel ansåg sig så sjuka att de ville lämna arbetsförmedlingen och gå in i sjukförsäkringen igen. Så här sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson om resultatet:

– Just genom att vi har tidsgränser. Just genom att vi har det här samarbetet med arbetsförmedlingen så ser vi att två tredjedelar som hade sjukförsäkring nu blir kvar där med rätt stöd och hjälp. Jag tycker detta är väldigt glädjande.

Men sjukförsäkringen har två ben. Det ena är sjukpenning, alltså sjukskrivning. Det andra är sjukersättning, alltså förtidspension. Och i siffrorna som presenterades i torsdags fanns inte de som ville ha förtidspension med.

Försäkringskassan har nu gjort nya beräkningar och konstaterar att omkring 500 personer sökt sjukersättning, eller förtidspension från 1 januari fram till den 26 maj, som var mätperioden. Och läggs de fem hundra till de 5 104 som sökt sjukpenning hamnar Försäkringskassan inte längre under prognos, utan lite över.