Nytt steg mot färre kärnvapen

En nedrustning av världens kärnvapen kommer allt närmare, efter en ny uppgörelse i FN. Samarbetsviljan mellan kärnvapenstaterna har ökat, men det finns fortfarande flera motsättningar mellan länderna.

De 189 länder som skrivit under icke-spridningsavtalet av kärnvapen kom på fredagen överens om en deklaration som ska göra att världen tar ytterligare steg mot att minska antalet kärnvapen. Men trots överenskommelsen finns redan nu motsättningar om några viktiga punkter i deklarationen.

Det 28-sidiga dokumentet antogs enhälligt i FN-högkvarteret i New York på fredagen efter en konferens som pågått i en månad.

I dokumentet går de fem erkända kärnvapenstaterna i det 40 år gamla avtalet – USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien – med på att öka nedrustningstakten för deras kärnvapenarsenaler.

Länderna ska även minska betydelsen av kärnvapen för deras militära försvarskapacitet. Åtgärderna kring detta ska vara klara 2014, enligt den nya deklarationen.

Det återstår att se hur konkreta åtgärderna blir, men att de fem överhuvudtaget skrev under dokumentet med sådant innehåll ses som en framgång.

Konferensen om icke-spridningsavtalet sker två gånger per årtionde. Vid det förra mötet, 2005, upprättades ingen slutdeklaration. Samarbetsviljan bland de flesta länderna i världen i kärnvapenfrågan tycks dock ha ökat sedan USA och Ryssland kom överens om ett nytt nedrustningsavtal tidigare i år.

Men mötet slutade också i vissa motsättningar. I dokumentet skrivs nämligen att det ska upprättas en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. En konferens om det arbetet ska hållas 2012.

Men samtidigt pekas Israel ut som enda enskilt land i dokumentet och Israel, som antas ha kärnvapen men som aldrig erkänt det, uppmanas i dokumentet att skriva under icke-spridningsavtalet.

USA hade motsatt sig att Israel skulle pekas ut och USA:s representant säger att det på grund av formuleringarna om Israel nu finns en stor risk att mötet 2012 inte blir av alls, eller att Israel vägrar att delta.