Borås

Få vill konfirmera sig

Kyrkans konfirmationsklasser fortsätter minska. Förr var det norm att konfimera sig, numera är Borås kyrkor glada om man ens når hälften av ungdomarna.

Nu i maj/juni har konfirmationen länge varit ett lika vanligt inslag som studenten, men de senaste åren har kyrkan fått allt svårare att locka ungdomar till kyrkan.

Ett exempel är Sjöbo kyrka i Borås som likt många andra tappat konfirmander. Prästen där, Fredric Svensäter, ser förklaringen i att samhället helt enkelt förändrats.

– Kyrkan är inte en stadskyrka längre, det finns så många andra saker som konkurrerar om uppmärksamheten och i ett så mångkulturellt samhället kan man inte förvänta sig att det ska ligga på så extremt höga siffror som innan, säger prästen Fredric Svensäter.

Svårt att nå ungdomar
De höga siffrorna var aktuella för 20-30 år sen, då det var regel snarare än undantag att konfirmera sig.
Men verkligheten för svenska kyrkan idag är en annan - med medlemstapp, allt färre dop och mindre konfirmationer.

I Borås hoppas man i år att 51 procent av alla 15 åringar ska konfirmera sig, men det är osäkert om man kommer upp i de siffrorna.

På Daltorpskolan i Borås ska åttondeklassarna Malin, Frida och Josefin alla konfirmera sig, men det är inte i första hand kyrkan som lockar.

– Kyrkan intresserar inte mig så mycket, det är därför jag valde sommarkonfirmation. Du lär dig på ett annat sätt än att sitta i kyrkan.

Men ska ni inte gå i kyrka någonting?

– Jo, men det har vi redan gjort. Vi behöver inte gå så många gånger.

Tror ni att ni kommer gå i kyrkan mer sedan - när ni lärt er mer?

– Ingen aning, men jag tror inte det. Kanske...

Kyrkan har stort förtroende
Men även om siffrorna är dystra, tror inte Fredric Svensäter att kyrkan skulle vara på väg att förlora sin ställning i samhället.

– Det märks att det fortfarande finns stort förtroende för kyrkan, för händer det något som en kris eller katastrof blir alltid kyrkan inkopplad på ett eller annat vis. Men, då det inte hänt någonting får man en större konkurrens med annat som händer (och då väljs konfimationen bort. red.anm).

Erik Bergström
erik.bergstrom@sr.se