Rödgröna oense om migrationspolitiken

Migrations- och integrationspolitiken är ett område där de rödgröna partierna har svårt att komma överens. Arbetet med att hitta en gemensam politik har nu flyttats upp till partiledarnivå och det är inte säkert att det kommer något fullständigt gemensamt förslag före valet.

– Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans har styrt svensk flyktingpolitik fram till för bara några år sedan, säger Kalle Larsson som är flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Men nu har tre partier i den rödgröna oppositionen sagt att vi gemensamt ska regera. Ska vi göra det ska vi också ha en human flyktingpolitik som grund för det. Det är därför vi i Vänsterpartiet driver just att det är en sådan kursändring i politiken som behöver införas.

Och kursändringen består bland annat i en översyn av hela asylpolitiken för att öka möjligheterna för fler människor att söka asyl i Sverige och att förbättra situationen för de papperslösa.

Här får de stöd av Miljöpartiet: båda vill införa en amnesti för papperslösa, vilket Socialdemokraterna inte alls vill, och båda vill se över asylpolitiken.

– Det vi är eniga om är att asylpolitiken inte är som vi hade tänkt oss när vi tog den nya processordningen, säger Bodil Ceballos som är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.

– Där är vi överens om, att vi måste se över asylpolitiken framöver, för att tolkningen av den är mycket striktare än vad vi trodde att den skulle bli.

Men frågan är hur eniga de är. Enligt Luciano Astudillo som är integrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna är frågan än så länge på diskussionsstadiet.

Det som de tre partierna däremot är eniga om är att fler invandrare än idag som bor i Sverige ska slippa åka tillbaka till sina hemländer för att söka uppehållstillstånd här.

De vill också införa en individuell etableringsplan för nyanlända invandrare, avskaffa bonusen för dem som klarar kurserna i svenska för invandrare snabbt och tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar.

Kravet på försörjning vid anhöriginvandring som precis har införts röstade alla tre rödgröna partier emot. Men, trots att såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet vill riva upp det om de kommer till akten, så är Luciano Astudillo inte lika säker på det.

– Vi ser ju införandet av försörjningskrav som ens stor bluff.

Men kommer ni att riva upp beslutet?

– Vi tycker inte att det är den första frågan att prioritera.