Östergötland

Hemvärnet behöver fler soldater

I år är det 70 år sedan hemvärnet bildades och det firades under helgen. Samtidigt pågår rekryteringen efter nya soldater till organisationen.

- I princip kan vi ta mot hur många som helst. Men vår strävan är att ha två bataljoner i Östergötland och då behöver vi ungefär en rekrytering av dubbelt så många under några år, säger Lage Svensson, chef för Livgrenadjärgruppen som utbildar och ansvarar för hemvärnsförbanden i länet.

Hemvärnet har senaste tiden haft svårt att rekrytera nya soldater och skulle vilja ha fler frivilliga. I Östergötland finns det i dag cirka 1 400 hemvärnsmän och varje år rekryteras runt 150 personer. Men ungefär lika många slutar också.

Den 1 juli blir den militära grundutbildningen frivillig och värnplikten försvinner. Det kommer få konsekvenser för hemvärnet som redan haft det svårt att rekrytera nya soldater till verksamheten. För att kunna bli hemvärnssoldat krävs det att man gått en grundutbildning på minst tre månader.

Lage Svensson som är chef för hemvärnet i länet menar att man har en viktig uppgift i samhället.
- I och med att försvaret minskar så är ju det här ett sätt att knyta försvaret till folket och göra den folkliga förankringen tydligare. Den har ju varit naturlig med värnplikten men i och med att värnplikten upphör så ser ju vi som sysslar med det här att hemvärnet ett bra sätt att göra avståndet mellan försvaret och samhället mindre.