norrbotten

Svenskar vill fiska i skyddad natur

Det borde vara tillåtet att få fiska i naturområden som idag är skyddade visar en ny enkätundersökning.

Att det borde vara tillåtet att fiska skyddade områden, det vill säga i naturreservat och nationalparker, det svarar sju av tio i en färsk enkätundersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Sportfiskaren och fiskebutiksägaren Ebbe Carlsson i Luleå tror dessutom att ett öppnande av orörda fiskevatten skulle kunna få positiva effekter.

– Nu är det massa vatten som aldrig utnyttjas och då blir det hårt tryck på andra vatten i stället. Skulle det öppnas upp så skulle de sprida på folket mer, säger han.

Det nalkas ännu en fiskesommar. Och Ebbe Carlsson ser till så att mängden skeddrag, spinnare och flugor motsvarar kundernas efterfrågan så här års.

– Det hänger säkert 5000 spinnare här på väggen, säger han och visar.

Idag är det i princip helt förbjudet att fiska i landets fjällnära nationalparker enligt föreskrifterna.

Men när Sveriges lantbruksuniversitet sammanställde enkätsvar från över 7000 svenskar så sa sju av tio att fiske borde vara tillåtet i nationalparker och naturreservat.

Och ju längre norrut i landet desto större är stödet. Norrbottens åtta parker står för över 90 procent av den totala svenska nationalparksarealen idag.

Finns det inga risker med att öppna upp områden som idag är skyddade?

– Nej det kan jag inte se. För sportfiskare kan inte göra någon skada på fiskbestånd och sådana saker, säger Ebbe Carlsson som menar att sportfiskare aldrig får de mängder fisk som kan göra skada.

Innan regeringen går på sommarlov ska en friluftsproposition presenteras, men på miljödepartementet vill man ännu inte säga om hur den skulle kunna påverka frågan om fiske i skyddade naturområden.

Samtidigt har Naturvårdsverket just inlett ett arbete med att se över reglerna för naturturism i skyddade områden.

Och Anna von Sydow, chef på enheten för friluftsliv och skötsel säger att just fiskefrågan kan komma att beröras.

– Och framförallt då behöver vi titta på syftet med skyddet och vad det är man vill bevara i de här skyddade områdena. Det finns naturligtvis kvar äldre beslut och äldre skötselplaner som vi behöver jobba om. Det kan vara andra saker än fiske också.