Karlstad

Facken protesterar mot snål budget

Fackförunden SKTF och Akademikerförbundet SSR protesterar mot nästa års föreslagna budget för arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad, som kommunstyrelsen lagt fram.

Fackförbunden menar att förslaget innebär reduceringar i verksamheten som gör det svårt att ge en god service.

Facken föreslår därför att nämnden beviljas de 58 miljoner som den äskat inför 2011 för att täcka ett förväntat underskott.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad har under året fått tillskott i budgeten för att klara sin verksamhet för året.