Uppmaning till valbojkott i Colombia

Farc-gerillan har uppmanat till bojkott av söndagens presidentval i Colombia. Men mycket tyder på att valdeltagandet kan bli högre än någonsin. Dels för att resultatet är så ovisst, men också för att det varit en ovanligt entusiasmerande kampanj med många trovärdiga kandidater.

Valobservatören Hector García säger att en av de intressantaste aspekterna med valkampanjen är att den verkligen har mobiliserat ut folk på gatan igen.

Efter morden på tre presidentkandidater i slutet av 90-talet satte skräcken klorna i colombianerna. Många vågade helt enkelt inte delta i massmöten. Nu tycks det som om den skräcken har släppt.

Över hela landet har tusentals människor samlats kring alla kandidaters möten. Till det har också internet bidragit.

– Möten på nätet har lett till möten i verkligheten, säger Hector García.

Han tror dock att både formen och innehållet i de kampanjer som de sex kandidaterna drivit har bidragit till att återskapa entusiasm för politiken. Det gör att det här valet sker i en positivare atmosfär än på mycket länge.

– Det är hög kvalitet på våra ledare i Colombia. Problemet är att kvaliteten på våra institutioner är dålig, säger Hector García.

Det har hållits sju tv-debatter. Då har alla landets stora problem diskuterats. Ofta, som i kampen mot våldet, har det rått närmast total enighet.

Men om frågor som korruptionen, skattesystemet och hur de fyra miljoner internflyktingarna ska göras skadelösa har debattens vågor gått höga.

Valdeltagandet i Colombia har alltid varit lågt, omkring 50 procent. Men Hector García tror att det idag kan komma att hamna över 60 procent.

– Det vore en stor seger för Colombia. Och ett nederlag för Farc, säger Hector García.