Ängelholm

Ingen större utmaning för Ängelholm

När Ängelholms kommun för ett år sen införde så kallad utmaningsrätt var tanken att det skulle bli lättare för privata företag att på eget initiativ ta över en kommunal verksamhet. Men med facit i hand blev det inte som man tänkt.

– Jag hade väntat mig något betydligt mer positivt av det här, säger moderaten Rune Johansson som är ordförande i tekniska nämnden i Ängelholm. Vi har inte kunnat anta någon av de utmaningar som kommit in. 

De utmaningar som kommit in har helt enkelt inte hållit måttet.

Syftet med utmaningsrätten är att privata företag ska kunna utmana en kommunal verksamhet som de vill ta över. Om utmaningen antas ska kommunen göra en upphandling. 

Det har kommit in tre utmaningar till Tekniska nämnden under året. Om lantmäteri, matlagning och tömning av papperskorgar i Ängelholms centrum. I fallet med papperskorgarna hade den som utmanande inte tagit reda på att den som gör arbetet i dag också har 19 andra arbetsuppgifter. 

I fallet med matlagningen var utmaningen för vagt formulerad. Dessutom gillade inte tekniska nämnden att företaget ville ta över all matlagning så att det inte fanns någon kommunal verksamhet att jämföra med, och i fallet med lantmäteriet håller kommunen på att utreda om man ska starta i egen regi. 

Rune Johansson säger att Ängelholm planerar att lägga ut en del av matlagningen och städningen på entreprenad på eget initiativ. Han torr att det är en bättre lösning, och att utmaningsrätten kanske försvinner igen på sikt.

– Entreprenaderna är bättre för då kan vi själva tala om vad vi vill ha, säger han. Då kan vi förbereda oss bättre och vi kan göra ordentliga underlag och lämna ut till dem som är intresserade.