Vit makt-aktiviteter minskade 2009

Vit makt-gruppernas aktivitet sjönk under förra året, konstaterar stiftelsen Expo. Under valåret 2010 väntas däremot rörelsen bli mer aktiv.

Både Expo och Säkerhetspolisen bedömer att såväl vit makt-grupperna som de vänsterextrema grupperna kan komma att bli mer aktiva i år.

Enligt Expos årsrapport över den svenska vit makt-rörelsen 2009, som presenteras inom kort, präglades rörelsen av splittring förra året.

Anders Dalsbro, redaktör vid Expo, säger till TT att man märker det framför allt på de gemensamma manifestationerna som tidigare har lockat många.

Deltagarantalet i Salem-marschen sjönk och den så kallade Folkets marsch, nationaldagsfirandet i Stockholm, har ställts in helt och hållet. Det är kopplat till att de här rörelserna är oense, säger. Anders Dalsbro.

Antalet aktiva vit makt-grupperingar bedömdes vara runt 40 i fjol, ungefär lika många som året innan. Däremot har antalet utåtriktade aktiviteter, som till exempel flygbladsutdelning och demonstrationer, sjunkit kraftigt.

En grupp som bryter trenden är Svenska motståndsrörelsen som enligt Expo ökat sina aktiviteter.