Skolan

FP vill avsätta miljard till lärlingsplatser

Folkpartiet vill avsätta en miljard kronor till 40 000 nya lärlingplatser i gymnasieskolan. Det sa folkpartiledaren Jan Björklund vid partirådet i Uppsala i dag.

40 000 lärlingsplatser i gymnasiet skulle innebära en femdubbling av dagens platser.

Enligt Björklund har försök visat att fler omotiverade gymnasieelever fullföljer sin utbildning om de får chansen att få en lärlingsplats och utbilda sig till ett praktiskt yrke.