Gener från halv miljon ska lagras i biobank

Gener från en halv miljon svenskar ska sparas i en ny stor biobank för att forskarna bland annat ska kunna kartlägga samband mellan gener och sjukdomar. Men kritiska röster har höjts för att det finns risker för deltagarnas integritet.

Biobanken byggs upp på Karolinska institutet i Solna. Via banken ska forskarna kunna karlägga samband mellan gener och sjukdomar.

– Vi vill försöka lära oss mer om vad som gör människor friska, men också kanske sjuka, och vad det beror på, säger Jens Mattsson, chef för befolkningsstudien Life Gene.

I en mindre tegelbyggnad på Karolinska institutet i Solna finns början till det som ska bli Sveriges nya stora biobank.

Hittills har 5 000 personer lämnat prover till befolkningsstudien Life Gene, men målet är att en halv miljon svenskar i åldern 0–45 år ska vara med. De som deltar kommer att följas under många år.

– Dels kommer det att vara frågor i form av enkäter, och sedan direkta fysiska mätningar, hur bra man hör, hur mycket man väger, hur lång man är, men det kommer också att vara biologiska prover i form av blod- och urinprover.

Liknande biobanker finns sedan tidigare i Storbritannien och på Island, men de är inte uppbyggda på samma sätt. Och den nya svenska biobanken kan göra att forskarna lättare kan hitta samband mellan gener, livsstil, miljö och sjukdomar, säger Jens Mattsson:

– Om jag tar ett enkelt sammanhang så är det ju i vissa familjer många som blir förkylda, medan man i andra familjer nästan inte drabbas alls. Vad beror det på? Det kan ju vara en lösning som vi kan hitta här.

Men det finns kritik mot biobanken. Professor Jan Wahlström som är sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd tror att det finns en risk för att känslig information kan komma i orätta händer.

– De här biobankerna kommer att analyseras väldigt detaljerat och finns det samband mellan sådana detaljerade kunskaper om enskilda personer så kan det missbrukas, säger Jan Wahlström.

Enligt Jan Wahlström har företrädarna för Life Gene inte tänkt tillräckligt mycket på de risker som finns för deltagarnas integritet. Men Jens Mattson på Life Gene säger att integritetsfrågorna har prövats noggrant.

– Det tror jag att vi har gjort, det här har prövats i en etisk prövningsnämnd, och varje gång en forskare vill ha del av materialet sker också en etisk prövning, säger Jens Mattson.