Allt fler barn drabbas av multiresistenta bakterier

Alltfler utbrott av den multiresistenta bakterien ESBL sker på landets nyföddhetsavdelningar, och under de senaste tre åren har flera hundra bebisar och små barn smittats. Mellan fem-tio barn har också dött efter att ha blivit smittade av resistenta ESBL-bakterier sedan vanlig antibiotikabehandling inte räckt till.

– Jag ser det som att det är det stora tecknet på att vår antibiotika egentligen håller på att ta slut, och det här är ett av de tydliga tecknen vi känner i sjukvården på att vi håller på att nå bortre änden på en epok, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västernorrland.

2007 smittades drygt 80 barn yngre än fem år. Nästa år hade siffran stigit till 150 barn. Och förra året var det drygt 260 barn som fick ESBL-bärande bakterier. Och trenden för i år visar en stadig stegring av antalet fall.

Varför allt fler framförallt nyfödda drabbas av bakterier som bär resistens är inte klarlagt, men liknande utveckling finns i många andra länder. På sjukhusen i Västernorrland har fyra utbrott av resistenta bakterier redan skett i år. Men man vet inte varför smittan har kunnat spridas så snabbt. Enligt Lars Blad kan överbeläggning och bristande hygien vara sannolika orsaker. Också i bland annat Stockholm och Västerås har ESBL-utbrott förekommit.

De här tarmbakterierna är inte farliga så länge man är frisk, men de bär på en resistensmekanism, som gör att också mindre infektioner kan vara mycket svåra att behandla. För tidigt födda barn är särskilt känsliga, och kan få mycket allvarliga, ibland dödliga, blodförgiftningar. Och nu ökar också antalet barn som man inte kan behandla med dagens antibiotika och som därför avlider, säger Lars Blad.

– Om vi begränsar oss till Sverige så har jag faktiskt inte en exakt siffra, men en handfull, någonstans mellan fem och tio eller däromkring, tror jag det är som är dödsfall av ESBL-producerande bakterier hos barn.

Vad kan man göra om man ser att ett utbrott är på gång?

– Det är väldigt viktigt för oss som jobbar i sjukvården och har ett ansvar att hantera de här situationerna, att agera så fort som möjligt. Därför att vet vi om att barnet är sjukt av den här bakterien då kan vi i de allra flesta fall fortfarande rädda barnet. Vet vi inte om det är risken stor att vi misslyckas. Den första åtgärden när man hittar ett sådant här fall på en nyföddhetsavdelning, där barnet har väldigt små marginaler, är att snabbt gå ut med rekommendationer om beredskap för ändrad behandling till alla läkare som behandlar barnet på den kliniken, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västernorrland.