Vårdköerna längre än vad statistiken visat

Regeringen har det senaste året lyft fram att en allt större del av dem som köar inom specialistvården får vård inom 90 dagar. Men när nu kraven på statistiken skärps så visar det sig att en mindre del av de köande än vad som tidigare uppgetts får vård inom 90 dagar.

– Vi ställer sedan årsskiftet betydligt starkare krav på landstingen än vad vi har gjort tidigare. Utvecklingen pekar ändå åt rätt håll, alltså att fler människor får vård i tid än tidigare. Det är helt rätt riktning. Sedan att vi har förryckt statistiken lite grann gör det svårare att leda det i bevis. Men det kommer att visa sig månad efter månad som ligger framför oss, säger socialminister Göran Hägglund.

Visar inte det här att det var lite luft i statistiken ni lyfte fram förra året?

– Nej, vi lyfte upp den utifrån de kriterier vi använde. 

Fram till 1 april så kunde patienter som väntade på specialistvård placeras i två olika köer. De som placerades i kön för så kallad patientvald väntan räknades inte med när landstingen redovisade hur många som köade för operation och besök och som fick vänta mer än 90 dagar. Och under förra året hamnade allt fler patienter i specialkön för patientvald väntan.

Men nu måste alla köande räknas med. Den officiella statistiken offentliggörs i veckan som kommer, men enligt uppgift till Ekot så kommer nu andelen som får vänta mer än 90 dagar öka jämfört med den tidigare statistiken, i en del landsting med tio procentenheter.

Men alla landsting har inte fått ordning på statistiken. Ungefär var fjärde landsting kommer till en början inte kunna leverera exakt den statistik som Sveriges kommuner och landsting beställt och som regeringen ska basera sin utbetalning av den så kallade kömiljarden på.

– Det är svårt för landstingen, det medger jag utan vidare. Och man får ha fördragsamhet med att det tar tid att få ordning på det här.

Ser du någon risk för att siffrorna blir fortsatt missvisande?

– Det kan finnas en sådan liten risk under de närmaste två-tre månaderna.

Gör inte det att det kan se lite bättre ut i statistiken fram till valet än vad det annars skulle ha gjort?

– Ja, men vi kommer att kunna se förändringar månad för månad också med det gamla sättet att mäta. Det gör då att vi kan påvisa tydliga resultat, säger socialminister Göran Hägglund.