Polis och Bergsjöungdomar filmar ihop

Polisen behöver få ett bättre rykte bland ungdomar. Därför har ett projekt startats där ungdomar från Bergsjön ihop med områdespolisen ska spela in en informationsfilm för att sprida kunskap om polisens arbete - och för att lära känna varandra bättre.

– Jag tror att man har sin bild om ett område och om en ungdom vad de kan göra och därför tror jag det är bra att unga och polisen kan höra varandras tankar, säger Ulla Gawlik, verksamhetsansvarig på Tidsnätverket i Bergsjön.

Ungdomsgruppen och polisen träffas en gång i veckan för att lära känna varandra och för att forma innehållet.

Under deras möten är det tänkt att ungdomarna ska försöka skapa scener som visar på just deras upplevelser av polisen. Dessa scener kan sedan komma med i informationsfilmen.

Inspelningen, där ungdomarna och poliserna själva skådespelar, planeras till hösten och nästa år är det tänkt att filmen ska vara klar.

Houda Ahmed och Diana Dao är 14 år och två av tjejerna som är med i projektet. De tror att många unga har en negativ syn på poliser.

– De tror att polisen inte kan sitt jobb och att de kränker folk, säger Houda Ahmed.

– Det finns många som tror att polisen ser ner på ungdomar i förorten och att polisen tror att att alla i förorterna är kriminella, säger Diana Dao.

Samir Bezzazi
samir.bezzazi@sr.se