Halverad cancerrisk med enkla medel

Fem enkla faktorer kan halvera din cancerrisk – den slutsatsen dras i en ny stor svensk forskningsstudie, som presenteras i dag på ett internationellt symposium om kost och hälsa.

– Med inte så komplicerade, rentav enkla medel, kan man få jättestora effekter. Vi pratar om halvering av antalet cancerfall, säger Alicja Wolk, professor vid Karoliska Institutet.

Halvering av cancerfall med enkla förändringar -- det låter nästan för bra för att vara sant. Men det handlar om en stor studie med tydliga siffror. Forskarna har följt 25000 svenska kvinnor i 11 år och funnit samband mellan 5 faktorer och risken att få cancer. Bland de som så att säga hade "alla rätt", såg forskarna också hälften så många cancerfall.

De fem faktorerna är kost, rökning, alkohol, kroppsvikt och fysisk aktivitet.

Rökning ska man helst låta bli helt, men när det gäller de andra råden så behöver man inte vara någon extrem renlevnadsmänniska för att kraftigt minska risken att drabbas av cancer, enligt forskarna.

När det gäller kost, så räcker det att man har vad forskarna kallar "någorlunda bra kost". Och det är okej att dricka alkhol - i måttliga mängder. 

– Vi har riktvärdet ett glas eller en drink om dagen, när det gäller kvinnor, säger Alicja Wolk.

Inte heller ett par kilo övervikt gör någon större skillnad, enligt studien, berättar hon. Det viktiga är att man inte är fet, det vill säga har ett BMI, Body Mass Index, över 30.

Däremot är det viktigare med fysisk aktivitet, enligt den här studien. En timme om dagen krävs för att man ska uppnå den halverade risken, enligt studien.

De två faktorer som sticker ut lite är kost, där frågan vad som är bra kost inte riktigt är fastställd, och fysisk aktivitet, där det alltså ska till en timme om dagen för att uppnå någon effekt på cancern -- till skillnad från de välkända 30 minuterna för hjärtats skull.

Enligt Alicja Wolk är det viktigaste budskapet att man inte behöver vara någon extrem renlevnadsmänniska för att ändå få en stor effekt.

– Det är intressant att man inte behöver vara någon sorts asket för att minska risken för cancer, säger hon.