"Ingen konkurrens mellan byggentreprenörer"

Det finns i realiteten ingen fungerande konkurrens på maknaden för byggentreprenörer i Västerås, menar fastighetsnämndens ordförande Göran Landerdahl (FP) och fastighetsdirektör Anders Ekstrand. Nu vill de att Konkurrensverket utreder frågan.

Västerås Stad upphandlar entreprenader för hundratals miljoner varje år och det kommunala bostadsbolaget Mimer gör också stora upphandlingar.

Enligt skrivelsen till Konkurrensverket har det blivit allt färre aktörer.

I dagsläget finns bara två aktörer som är tillräckligt stora för att klara av större entreprenader, menar Göran Landerdahl och Anders Ekstrand.