Halland

Aggressiv kristen mission på skolor

Sexton skolor runtom i Halland har kristna skolgrupper inom den snabbt växande ungdomsrörelsen Ny Generation. Enligt Kaliber bedriver rörelsen en aggressiv mission bland skolungdomar.

Ny Generation vill att skolungdomar ska berätta om "det kristna kärleksbudskapet" för sina klasskompisar i korridorerna.

Ny Generation är en av de snabbast växande ungdomsorganisationerna i Sverige med 9 000 medlemmar. Därmed är den större än något av de politiska ungdomsförbunden. Under de åtta år som rörelsen funnits har man fått mer än 34 miljoner kronor i statligt bidrag.

Ny Generation har också hållit möte i Pingstkyrkan i Varberg, och enligt Kaliber finns det i Halland 238 medlemmar på 16 skolor. De största grupperna finns  på Sturegymnasiet i Halmstad, Buaskolan utanför Varberg och Tullbroskolan i Falkenberg.

Att hålla konsert som man gjort i Örkelljunga i Skåne, och som var obligatorisk för alla elever,  är inte tillåtet,  påpekar Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

– Alla föräldrar ska kunna skicka sina  barn till skolan och vara förvissade om att barnen inte blir påverkade av den ena eller andra religiösa uppfattningen.

Joakim Lundqvist i Ny Generation säger så här om påståendet att organisationen missionerar bland skolungdom.

– Det är mission i den bemärkelsen att göra det kristna budskapet tillgängligt i ord och handling för dem som vill höra. Men det handlar inte om  allmän aggressiv missionsverksamhet.