Farligt företag i Rättvik

Arbetsmiljöverket har funnit farliga förhållanden på en arbetsplats i Rättvik och därför meddelat ett förbud enligt arbetsmiljölagen.

Företaget förbjuds att göra personlyft med en anordning som inte är konstruerad eller tillverkad för sånt ändamål.

Företaget risker nu ett vite på 50.000 kronor om man inte rättar sig efter förbudet.