Norrbotten

Felsorterad plast ett problem

Hur ketchupflaskor, chipspåsar och ursköljda youghurtburkar ska hamna på rätt ställe ska undersökas närmare av forskare på Luleå tekniska universitet, LTU.

Plast är det förpackningsmaterial som vi är allra sämst på att sortera för återvinning. Ingenjören Lisa Dahlén som forskar om avfallsteknik på LTU har studerat sopor genom att sortera igenom hushållsavfall.

– Där låg det jättemycket felslängt. Matavfall och pappersförpackningar som gör att det som går iväg till plaståtervinning inte alls bara är plast. Det blir både dyrt och förstör för återvinningsprocessen, säger hon.

Eftersom plast är energikrävande att nytillverka betyder återvinning mycket. Och för Lisa Dahléns del handlar det nu om ett treårigt projekt som finansieras av Plastkretsen, en del av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Fem svenska kommuner ska väljas ut. Frågor som ställs är vilka plaster som slängs och vilka insamlingssystem som fungerar bäst.

Att ha en återvinningsgård eller att ordna sortering i sopkärl nära intill varje bostad till exempel. Men vad är det som är så svårt med plast? Lisa Dahlén har ett par teorier.

– Ganska ofta är det lite kladdigt och det är jobbigare att göra rent nerkletad plast än till exempel glas. Av glas- och pappersinsamling har vi också en längre tradition av att man samlar in det till återvinning, så att folk har vant sig vid det.