Solna

Friskt foster nära att aborteras

Karolinska universitetssjukhuset i Solna lex Maria-anmäler en händelse där en kvinna var nära att göra abort på grund av ett felaktigt provsvar.

Kvinnan hade efter genetisk rådgivning ordinerats att göra provet, som visade avvikande fostervärden. Innan aborten skulle utföras kontrollerades provsvaret igen, och det visade sig då vara helt felaktigt.

Aborten genomfördes inte, men enligt anmälan var det en traumatisk upplevelse för kvinnan.