Västervik

Besiktningen släpps fri

Från och med den 1 juli får Svensk Bilprovning räkna med konkurrens på besiktningsmarknaden då det blir fritt fram för fler företag som erbjuder besiktning av fordon.

När fordonsbesiktningen konkurrensutsätts nu första juli är finska bolaget Carspect ett av flera företag som vill etablera sig i Sverige och öppna stationer över hela landet. Företaget ansöker om ackreditering i samtliga län, men ännu finns inga beslut om när och var man tänker öppna.

Stefan Jönsson teamledare på Bilprovningen i Västervik säger att konkurrensen är välkommen och att Bilprovningen nu får bli ännu duktigare på service och ta hand om kunderna och deras bilar, eftersom man tänker vara med i leken och konkurrera.

– Bland kunderna är man både positiv och negativ till förändringen, och det finns en oro för att en besiktning kommer att bli dyrare i framtiden, säger Stefan Jönsson till Sveriges Radio Kalmar.

Sabina Lindgren som besiktigade sin bil i Västervik häromdan säger att hon tänker fortsätta nyttja Bilprovningen AB även i framtiden.

– Jag är nöjda med dom och tycker dom gör ett bra jobb, säger Sabina Lindgren till Sveriges Radio Kalmar.