Fler äldre mammor

Allt fler kvinnor över 40 år får barn. Förra året födde gruppen nära 1 840 barn bara i Stockholm antalet för tio år sedan var 849.

Antalet nyblivna mammor över 40 har alltså mer än fördubblats. Det visar siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram åt Metro.