Konjunkturinstitutet: Nu kommer jobben

Fler branscher vill öka sysselsättningen. Det är en av slutsatserna i Konjunkturinstitutet senaste månadsbarometer. Den ljusnande ekonomin skapar optimism för både hushållen och företagen.  

– Vi är överraskade över att det är så starkt och att det finns en sådan bredd i konjunkturuppgången och att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl, säger Mats Dillén, Konjunkturinstitutets generaldirektör som är glatt tagen på sängen av utvecklingen i landet.

Dagens konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet bekräftar det vi såg förra veckan då vi fick BNP-sifforna, att det är bra drag i svensk ekonomi just nu. Tillverkningsindustrin går bättre än tidigare, det ser bra ut i tjänstenäringarna och byggsektorn går starkt.

Konjunktirinstitutets generaldirektör Mats Dillén förklarar att fler kommer att få jobb framöver.

– Det är väl generellt sett som det ser ganska bra ut. Om man tittar framåt så verkar man vilja öka sysselsättningen i flera branscher, säger han.

Även hushållen är optimistiska, både vad gäller den egna och den svenska ekonomin.

Men trots att barometern visar att stämningsläget både bland företag och hushåll är klart starkare än normalt, vill Mats Dillén vid Konjunktirinstitutet varna för orosmoln som kan dyka upp.

– Ja det innebär ju i det korta perspektivet att vi kommer säkert få ganska goda tillväxttal. Men sedan finns det ju risker som tynger lite längre fram som bland annat har att göra med vår omvärld i EMU-området och att de måste strama åt finanspolitiken där. Det försämrar förutsättningarna för svensk export, säger han.