Extremt lågt antal varsel i Dalarna

Bara 13 personer i Dalarna har under de två senaste månaderna varslats om uppsägning. Det är en extremt låg siffra, enligt Arbetsförmedlingen.

Under april månad var det bara en enda person som varslades här i länet. Det är något av ett rekord, enligt Jan Sundquist på Arbetsförmedlingen i Dalarna. Möjligtvis har antalet under någon sommarmånad tidigare varit nere i noll.

I maj är det nu något fler än i april. Tolv har varslats och de har alla tillkommit under den senaste veckan.

Det blir alltå totalt 13 personer på två månader och det kan då jämföras med 335 under samma månader i fjol. År 2008 var det 211 varsel och det var ändå innan den svåra ekonomiska krisen slog till, snabbt och skoningslöst, på hösten samma år.

Nu, drygt ett och ett halvt år senare, är det i Dalarna knappt något företag som längre lider av den här krisen, enligt Jan Sundqivst.

Nu är det i stället ökad efterfrågan på produktion som gäller. En del företag som tidigare varslat ,har eller håller på att återanställa medarbetare som sagts upp och andra nyrekryterar.

dalanytt@sr.se