Analys

"Israel framstår som brutalt och icke-fredsvilligt"

En proteststorm sveper över världen, från Vatikanen till FN, från Ankara till Stockholm och israeliska ambassadörer kallas in på löpande band till vredgade europeiska utrikesdepartement.

Till och med Tyskland, som ofta är ovilligt att kritisera Israel, talar om "chock och bestörtning."

Vad vi ser nu är en internationell politisk-diplomatisk backlash mot Israel av sällan skådat slag.

"Den skada Israel åsamkat sig självt kan inte överskattas" skrev en kommentator i den israeliska tidningen Haaretz nätupplaga på förmiddagen och sammanfattningsvis kan man konstatera att det blodiga slutet på fartygskonvojen till Gaza är en politisk katastrof för Israel.

Vita huset beklagar djupt att människor skadats och dödats vid Israels bordning av Gazafartygen, säger en talesman i den första reaktionen från högsta ort i USA.

Det är samtidigt en politisk skänk från ovan för landets mest oförsonliga motståndare i regionen: Hamas, Iran och libanesiska Hizbollah.

De kan peka på ett Israel som inför världens ögon framstår som brutalt och icke-fredsvilligt och därmed legitimerar deras hållning och motstånd.

Bland omedelbart skönjbara konsekvenser för Israel finns potentiellt allvarliga störningar i relationen till Turkiet, Israels viktigaste allierade i den muslimska världen.

Turkiet har kallat hem sin ambassadör, kräver extramöte i FN:s säkerhetsråd och säger att följderna för relationen mellan länderna kan bli "irreparabla."

Det är också mycket svårt att se hur den palestinske presidenten Mahmoud Abbas skulle kunna fortsätta med ens de indirekta förhandlingar med Israel, via USA, som sattes igång för några veckor sedan.

Abbas beskrev stormningen av fartygskonvojen som en "massaker" och utlyste tre dagars sorg på Västbanken.

Arabförbundet, som hittills har stött de indirekta förhandlingarna, säger att allt, inklusive förhandlingarna, nu "hänger i luften" efter den israeliska aktionen.

"Detta var en stark signal att Israel inte vill ha fred, inte är redo för fred," sade Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa.