Sverige

Nu kommer råttorna

Råttor och sorkar har gynnats av den snörika vintern. Lars-Åke Janzon, som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet, säger till TT att han sällan sett så mycket råttor som under den här våren.