Malmfälten

"Regeringen vill sälja LKAB"

Riksdagsledamoten Karin Åström tolkar LKAB:s styrelseordförandes uttalande om att delprivatisera LKAB som att regeringen planerar sälja ut bolaget.

Uttalande av LKAB:s styrelseordförande om att delprivatisera LKAB kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen har för avsikt att sälja ut delar av bolaget om den sitter kvar nästa mandatpedirod.

Liknande besked har kommit även om Vattenfall. Det skriver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Karin Åstöm (S) i ett pressmeddelande.

Hon kommer nu att ställa en skriftlig fråga till näringsminister Maud Olofsson där hon kräver besked om vad som kommer gälla efter valet om de borgerliga sitter kvar vid makten.

Beskedet från regeringen har varit att de inte tänker sälja ut bolagen under den här mandatperioden.

– En styrelseordförande i ett stort bolag går inte ut och uttalar sig offentligt i en sådan principiellt viktig fråga om han inte har fått signaler från ägaren, i det här fallet alltså från regeringen. Det här kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen har för avsikt att sälja ut delar av LKAB om den sitter kvar nästa mandatperiod, skriver Karin Åström.

– Vi socialdemokrater accepterar inte att våra gemensamma naturtillgångar säljs ut till privata intressen. Det är ett nationellt intresse att vi har kvar våra viktigaste naturtillgångar i statlig ägo. Vi kommer att göra detta till en valfråga.