Resistenta bakterier

Farliga bakterier tas hem från utlandet

Var tredje länsbo som åker till Thailand, Afrika eller Syd- Europa, för med sig resistenta bakterier hem. Bakterier som antibiotika inte kan rå på. Det här gör att antalet personer i länet som bär på resistenta bakterier ökar.

2007 var det 37 personer i Gävleborg som drabbades. Förra året var det mer än det dubbla - 76 stycken.

 – Bakterierna kommer från mat som vi äter utomlands, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

För barn under fem år kan det här vara mycket besvärligt och i landet så har antalet barn med resistenta bakterier - ESBL - ökat från 80 barn 2007 till 150 barn 2009. Här i Gävleborg har antalet nya fall minskat från 2008 till 2009 , men nu ser det ut att öka igen. Hittills i år fram till och med maj månad så finns det tre barn i länet som bär på resistenta bakterier.

Ett sätt att motverka denna utveckling är enligt Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo att fortsätta med våra vanor sedan svininfluensen: Sprita händerna!

 – Framförallt när vi kommer hem, gör i ordningen mat och efter toalettbesök, säger Signar.

För anställda inom vård och livsmedel så brukar det vara brukligt att man lämnar avföringsprov efter utlandsresor. Men då handlar det om Salmonella . När det gäller ESBL- bakterier så finns det ingen sådan rekommendation.