Västra Götaland

Antalet dömda för brott ökar

Allt fler personer straffas för att ha begått olika typer av brott i Västra Götalands län. Fler döms för bland annat för mord, dråp och sexualbrott.

I många år har de som straffas för olika brottsliga gärningar ökat i Västra Götaland.

Förra året straffades drygt 11 procent fler än året innan. Det är en större ökning än i landet i stort.

Bland ökningarna märks bland annat att allt fler döms för mord, dråp sexualbrott.

Antalet personer som straffas för rattfylleri har dock minskat något.