ESKILSTUNA

Skrämselkonsult ska hjälpa bönder

Grågässen vid Sörfjärden i Eskilstuna är ett problem för lantbruket. Grågässen har blivit fler och nu ska Länsstyrelsen starta ett projekt för att minska skadorna.

Dels ska en särskild åker på närmare sex hektar planteras med grödor som grågässen gillar, så att de väljer att vara där istället för andra på åkrar.

Dessutom har en skrämselkonsult anlitats för att skrämma gässen. Lantbrukare i Sörfjärdsområdet som har problem med gäss kan få kostnadsfri hjälp av skrämselkonsulenten.