Tysklands president avgår

Beskedet från Tysklands president Horst Köhler att han avgår var överraskande, och de skäl han uppger förbryllar. 

– Jag förklarar härmed min avgång som president med omedelbar verkan, sa Horst Köhler.

Hans fru stod vid hans sida i presidentens slott här i Berlin. Köhler var märkbart rörd när han läste sin text. Men de skäl han anger förbryllar kommentatorerna.

För en vecka sedan var Köhler på besök hos de tyska trupperna i Afghanistan. Och på hemväg sa han i en radiointervju att tyska försvarsmaktens uppgift också kan vara att försvara tyska ekonomiska intressen. För det fick han utstå kritik. Och det är den kritiken han nu själv anger som skäl till sin avgång.

– Kritiken antyder att jag vill se försvarsinsatser vid sidan av grundlagen. Den kritiken är oförsvarlig, sa Köhler.

Köhler har varit tysk president sedan 2004. I maj i fjol valdes han om för fem år.

En tysk president har inte bara ceremoniella uppgifter, utan kan också upplösa parlamentet om en kansler inte kan väljas. Presidenten förväntas också yttra sej om politik, fast inte i dagspolitiska frågor, alltså just det Köhler gjorde på flyget från Afghanistan och som han också gjort i andra sammanhang.

Kristdemokraten Köhler var tidigare direktör för Internationella valutafonden. Det senaste halvåret har tyska medier rapporterat om konflikter i hans kansli, och att flera nära medarbetare till presidenten lämnat sina jobb.

Enligt författningen övertar nu ordföranden i delstatskammaren, förbundsrådet presidentämbetet i väntan på ett nyval. Och det är Jens Böhrnsen, socialdemokrat och överborgmästare i Bremen, som nu får hoppa in som tyskt statsöverhuvud.