Gävleborg

Många stora lokalytor outhyrda

Drygt en tredjedel av alla lediga lokaler i Gävleborgs län är 500 kvadratmeter eller större. Det visar färsk statistik från marknadsplatsen Objektvision.se.

I Gävleborg finns enligt statistiken totalt 170 lediga lokaler, där 37 procent är större än 500 kvadratmeter och 19 procent är mindre än 50 kvadratmeter.

– Att så många större lokaler står tomma kan tyda på att företagen i mer osäkra tider byter ner sig till mindre lokaler av kostnadsskäl, säger Ulf Magnusson, vd för Objektvison i ett pressmeddelande.