Östersund

Kommunen anmäler benbrottsmiss

Nu vidtar Östersunds kommun åtgärder med anledning av fallet vi berättade om i morse där en man vid ett gruppboende i kommunen fick gå flera dagar med bruten fot eftersom han inte fick hjälp att uppsöka läkare.

Chefen för gruppbostaden har gjort en avvikelseanmälan till MAS, medicinskt ansvarig sjuiksköterska i kommunen som sedan ska ta ställning till om händelsen ska Lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen.