Barsebäck

500-tonsreaktor slutförvaras i ett stycke

Idag är det fem år sedan som Barsebäck stängdes. Fortfarande råder där en febril aktivitet, men först om tio år ska rivningen påbörjas, då är nämligen slutförvaret för rivningsavfall klart i Forsmark.

Det här är första gången som ett kärnkraftverk i Sverige ska rivas.

- Vi tar fram modellen för hur de svenska kärnkraftverken ska rivas. När det gäller reaktortanken, som väger 500 ton, så har vi börjat titta på om det är möjligt att transportera iväg den i ett stycke och slutförvara den i ett stycke, säger Leif Öst, vd Barsebäck Kraft AB.