Regeringen får kritik för sen EU-information

Regeringen får kritik av riksdagens konstitutionsutskott för att den varit för sen med att informera riksdagen inför EU-beslut, erfar Ekot. Dessutom markerar KU att utrikesdepartementet bör se till att alla ambassadörer kan den svenska tryckfrihetsförordningen.

I dag lägger Konstitutionsutskottet sista handen vid årets granskning av statsråden och regeringen.

Mycket tyder, enligt vad Ekot erfar, på att regeringspartierna och oppositionen lyckas enas om viss kritik mot regeringen på två punkter.

Den ena är regeringens information till riksdagen inför möten i EU:s ministerråd. Vid två tillfällen har riksdagens EU-nämnd fått information om beslut som ska fattas av EU:s ministerråd med någon timmes varsel och informationen har kommit via sms, detta trots att regeringen känt till förslagen mycket tidigare.

Enligt utskottet innebär det att regeringen "brusitit i sina grundlagsstadgade och informations- samrådsskyldigheter mot riksdagen".

I det andra ärendet konstaterar KU att utrikesdepartementet borde se till att svenska ambassadörer kan den svenska tryckfrihetsförordningen.

Bakgrunden är att Sveriges ambassadör i Israel förra sommaren kritiserade en artikel i Aftonbladet om organdonation.

Med tanke på kritiken när utrikesminister Laila Freivalds tjänstemän tryckte på för att få Sd-kurirens hemsida nedstängd, borde UD tagit fram tydligare instruktioner för hur UD:s tjänstemän ska agera i tryckfrihetsfrågor, enligt utskottet.

Dessutom gör utskottet en markering om AP-fondernas oberoende i förhållande till regeringen. Bakgrunden är finansmarknadsminister Mats Odells riktlinjer till AP-fonderna om att motverka bonusar i bolag som AP-fonderna äger.

Utskottet konstaterar att fonderna är oberoende och att riktlinjer som regeringen utfärdat inte kan anses formellt bindande för fonderna.

I de frågor som diskuterats mest under vårens utfrågningar i Konstitutionsutskottet - försäljningen av Carnegie och styrning av Vattenfall - finns inte majoritet för någon kritik mot regeringen.