Minskad invandring finansierar SD-budget

Sverigedemokraterna presenterade i dag för första gången en skuggbudget. Partiet vill ha låga skatter, högre bidrag och ersättningsnivåer och tänker sig att i huvudsak finansiera detta med en minskad invandring.

– Vi är en mittenorienterat parti som prioriterar välfärd och vi ligger mer till vänster fördelningspolitiskt men mer till höger i traditionella värdefrågor, säger Johnny Skalin ekonomisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Behåll alla steg i jobbskatteavdraget, sänk skatterna för pensionärerna med nästan tre gånger så mycket som regeringen föreslagit och samtidigt höj taken i a-kassan, höj ersättningen i sjukpenningen och föräldraförsäkringen, och satsa mer pengar på försvaret.

Sänkta skatter och höjda bidrag är det trovärdigt?

– Ja, med tanke på att vi finansierar våra reformer, framförallt med invandringspolitiken, men också genom att skära i biståndet till 0,7 procent av BNI, säger Johnny Skalin.

Inte oväntat är det en kraftigt reducerad invandring som står för besparingarna i budgeten. Sverigedemokraterna räknar med att deras invandringspolitik skulle leda till att invandringen minskar med 90 procent och beräkningarna görs utifrån det scenariot.

Nästa år skulle det innebära 26,5 miljarder, enligt partiets kalkyler. Det handlar om alltifrån mindre kostnader för Migrationsverket till mindre kostnader för barn- och studiebidrag.

Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, som har jobbat länge med att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av invandring är skeptisk till flera av beräkningsgrunderna. Bland annat menar han att partiets antaganden om att invandrare tränger undan infödda svenskar på arbetsmarknaden är kraftigt överdrivna.

– Om man i stort sett bara räknar på utgiftssidan och sedan räknar väldigt svagt på skattesidan så får man en överdrivet stor kostnad. Det innebär att besparingseffekten överdrivs i budgeten.